Bedrijfsnoodplan
Gaat u binnenkort een nieuw pand in gebruiknemen of heeft u dat al gedaan maar heeft u nog geen ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan? Neem dan eens contact met ons op. JornaBHVadvies heeft ruime ervaring in het samenstellen van ontruimingsplannen of bedrijfsnoodplannen. Zo'n plan wordt door ons "op maat" gemaakt..

Hoe ziet een bedrijfsnoodplan er uit?
Een bedrijfsnoodplan bestaat uit tenminste 3 delen:
Deel 1:
Deel is het ontruimingsplan volgens NEN8112-2017nl. Het ontruimingsplan is een apart uitneembaar deel.
Deel 2: 
In deel 2 zijn de actieplannen anders dan een ontruiming opgenomen. Voorbeeld is o.a.het actieplan eerste hulp.
Deel 3:
Is het beheerplan BHV. Daarin staat de organisatie van de BHV beschreven afgestemd op de maatgevende scenario's en maatgevende factoren. In dit deel is ook het opleidingsplan opgenomen.